RisenFromFire klan daxili qaydaları:


Bu qaydalar klanın bütün üzvləri ilə razılaşaraq hazırlanmışdır və gələcəkdə oyunda baş verə biləcək dəyişikliklər və digər səbəblərlərdən klan rəhbərliyi tərəfindən dəyişilə bilər.
Aşağıda yazılmış qaydalara hər bir klan üzvü qeyri-şərtsiz eyni dərəcədə əməl etməlidir.


1. Klana daxil olmaq istəyən hər kəs və klan üzvləri oyunun bütün qaydalarına əməl etməlidir, klan yoldaşları və digər oyunçularla mümkün qədər mehriban münasibət yaratmalı, aldatmamalı, oğurluq etməməli, qısası klanın və Azərbaycanlıların adına ləkə gətirə biləcək əməllərə yol verməməlidir.
2. Gün ərzində ən azı 3 saat ərzində oyunda aktiv iştirak etmək mütləqdir.
3. Hər hansı səbəbdən müəyyən müddət oyunda iştirak edə bilməyəcəksə, bu haqda əvvəlcədən oyunda klan səhifədə hadisələr bölməsində müddəti və səbəbi qeyd etməli vəya klan başçısını şəxsən xəbərdar etməlidir.
4. Klan başcısının və ya koordinatorun razılığı olmadan heç kəsə hücum etməməli.
5. Harda olmağından asılı olmayaraq, klan yoldaşının səni köməyə çağırışına dərhal cavab verməli, mümkün olan yardımı etməli. Əks təqdirdə klan başçısının bütün üzvlərlə məsləhətləşərək sizi üzrsüz səbəbdən köməyə gəlmədiyinizə görə cərimə etməyə tam haqqı var.
6. Əgər sizin klan yoldaşınız razılıq olmadan belə kiməsə hücum edibsə və sizi köməyə çağırırsa ona kömək etməniz 5-ci bənddə göstərildiyi kimi məcburidir. Bu halda cəza yalnız hücum etmiş şəxsə tətbiq olunur.
7. Əgər sizə hücum edilibsə qətiyyən söyüşdən istifadə etməməli və cavab olaraq hücum etməməli, öncə klan başcısı və koordinatorla məsləhətləşməli.
8. Hər bir oyunçunun üzərində daimi olaraq ən azı 2 "napadalka" olmalıdır. Hansısa yoldaşa kömək üçün istifadə edildikdə kömək olunan tərəfindən svitik qaytarılacaqdır.
9. Hər bir oyunçu klan rəhbərliyi tərəfindən təyin olunmuş chat proqramına malik olmalıdır.
10. Klanda aylıq vergi mövcuddur. Klan rəhbərliyi və üzvləri tərəfindən əvvəlcədən razılaşdırılmış vergi hər ayın ilk həftəsi ərzində ödənilməlidir. Gecikmə baş verərsə hər gün əvəzinə aylıq vergiyə 10 kr əlavə ediləcək. Vergi oyunda baş verən hadisələrə müvafiq olaraq üzvlərlə razılaşdırılaraq dəyişdirilə bilər.
11. Klan xəzinəsinin idarəsi klan başçısı tərəfindən bilavasitə və ya onun təyin etdiyi şəxs tərəfindən idarə olunacaq. Xəzinədə olan məbləğ haqqında hər ay oyunçulara məlumat veriləcəkdir.
12. Hər bir klan üzvü oyunda baş verən yeniliklərdən xəbərdar olmaq üçün müvafiq saytları gün ərzində bir neçə dəfə yoxlamalı və gərək olduqda bütün yoldaşlarını xəbərdar etməlidir.

Yuxarıda göstərilmiş qaydalar pozulduğu halda cərimə ödənilməsi qaçılmazdır:
I dəfə qayda pozuntusu edilərsə 100 kr cərimə,
II dəfə qayda pozuntusu edilərsə 250 kr cərimə,
III dəfə qayda pozuntusu edilərsə oyunçu qeyri-şərtsiz klandan qovulacaq.

P.S. Göstərilən cərimələr 7 gün ərzində ödənilməlidir. Əks halda bu özü II və ya III qayda pozuntusu kimi qəbul ediləcək.*****Устав Клана "Risen from Fire":
Общие положения.

1. Все члены Клана обязаны соблюдать игровые Законы «Бойцовского Клуба» и Устав Клана. Незнание игровых законов «Бойцовского клуба» и положений настоящего Устава не освобождает членов Клана от ответственности и несения установленных наказаний.

2. Интересы Клана первостепенны.

3. Требуется соблюдение жесткой дисциплины, которое включает в себя 100% подчинение Главе Клана или заместителям Главы Клана.
Права и обязанности членов Клана:

1. Все члены Клана имеют равные права и обязанности..


2. Члены Клана обязаны:

- соблюдать Устав Клана и приказы Главы Клана;
- активно участвовать в жизни Клана;
- поддерживать репутацию Клана в общении с игроками и в игровой жизни Бойцовского клуба . Быть вежливыми и компитенты в отношениях с игроками Бойцовского клуба – обязательно;
- не разглашать информацию, касающуюся внутренних дел Клана и внутренней политики клана;
- члены Клана не вправе по своей инициативе проводить внешнюю политику Клана;
- каждый член Клана обязан использовать все свои возможности для защиты соклановцев и бескорыстной помощи в боях;
- каждый член Клана обязан ежедневно посещать сайт и форум Клана.

3. Члены Клана имеют право:
 
- каждый член Клана имеет право на боевую и иные формы поддержки; 
- каждый член Клана имеет право уйти в отпуск, предварительно поставив в известность остальных членов Клана и указав сроки предполагаемого отсутствия на соответствующем топике закрытого форума;
Продолжительность отпуска не может быть более 60 дней. В исключительных случаях допускается более продолжительное отсутствие, о причинах которого Глава Клана должен быть проинформирован лично;
- каждый член Клана имеет право вносить предложения об изменении и дополнении положений настоящего Устава;
- каждый член Клана может добровольно покинуть состав Клана. 
- каждый член клана имеет право на обучение и нароботку навыков в военных действиях!

4. Все члены клана обязаны:
 
- придерживаться  расценок на некоторые услуги! (Расценки)
- не заходить, без предварительного согласия, в хаот к соклану или союзнику!
 
Вступление в Клан:

1. Требования к желающим вступить в клан определены в разделе «Вступлениев клан».

2. Прием производится с предварительным испытательным сроком, во время которого проверяются боевые качества предполагаемого члена Клана и его соответствие клановой идеологии.  (Возможно обучение)

3. Прием производится исключительно Главой Клана.

4. Исключение из Клана производится за нарушение настоящего Устава, внутреннего Устава Альянса, приказов Главы Клана и других внутренних документов и распоряжений.
 
5.Стоимость вступления оговариваеться с каждым кондидатом лично.

 
Заключение.
1. Изменения и дополнения в настоящий Устав могут быть внесены решением Главы Клана.
2. В случаях, не предусмотренных настоящим Уставом, решение по спорному вопросу возлагается на Главу Клана.